Referenser

Vi erbjuder helhetslösningar från idéutveckling till produktion, installation och eftervård. Omfattningen av våra produkter är bred – vi producerar olika ljuslådor och stjärnor, reklamtorn, frästa logotyper, filmannonser, husförvaltare, skyltar, bilklistermärken, samt speciallösningar för mässor, museer och olika evenemang.

Varje projekt genomförs som en skräddarsydd lösning i samarbete med beställaren, med hänsyn tagen till projektets syfte och egenheter. Vi börjar vårt arbete med planering, där vi tar reda på mål och speciella önskemål med projektet. Vi tar fram en design som passar lösningen och skissar designen enligt de önskemål som presenterades i planeringsfasen och designteamets vision.

Tillsammans väljer vi material som passar projektet och skapar en noggrann konstruktionsritning av projektet efter att den slutliga designen är godkänd. En noggrann modell och konstruktionsritning är nödvändig för att bestämma stabiliteten och tillförlitligheten hos den planerade strukturen innan produktionsprocessen.

Sedan startar vi produktionen av reklamlösningen, och vi genomför även kvalitetskontroll av det arbete som utförs efter varje byggskede för att säkerställa dess tillförlitlighet och effektivitet. Efter kvalitetskontrollen börjar vi med monteringen där vi använder oss av pålitliga installationsspecialister som kan montera ljusreklam på såväl höga fasader som på tak. För att det genomförda projektet ska vara tillförlitligt och förbli effektivt i framtiden utför vi även uppföljande underhåll på våra arbeten.